متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  • اصل انصاف ( قانون کمک)

این اصل که اصل جبران نیز به آن کفته می­شود چنین بیان می­دارد که مردم انتظار دارند، دریافتی ­هایشان مطابق با تلاش و کوششی که انجام می­دهند و یا موفقیتی که بدست می­آ­ورند باشد. به عبارت دیگر مزایا بایستی متناسب با میزان مشارکت افراد در سازمان توزیع گردد. اصل این ریشه در تئوری برابری آدامز (1965) دارد که در آن افراد دایماً در حال مقایسه نسبت آوردها و دریافتی­های خود با نسبت آوردها و دریافتی­های دیگران می­باشند (Kilcherist – Block,2012).

  • اصل مساوات (قانون تساوی)

اصل مساوات در توزیع بیان می­دارد افراد انتظار دارند، بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی­هایی چون توانایی­ها و یا عملکردشان دارای شانس مساوی براب دریافت پیامدها و پاداش باشند.

 

  • اصل نیازها ( قانون نیازها)

اصل توزیعی نیازها چنین بیان می­دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد.

مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله­ای را که فرد طی آن عدالت ، پیامدها را ارزیابی می­کند در نظر می­گیرد. بدین صورت که:

  • فرد تصمیم می­گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد.
  • فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد تخمین می­زند.
  • فرد با توجه به قانون مورد نظر پیامدهایی را که مستحق آن بوده است درون یک تخمین نهایی ترکیب می­کند
  • فرد انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته ارزیابی می­کند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

سوالات یا اهداف پایان نامه :

دسته بندی : دسته‌بندی نشده