دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

 

 

 

 

1-5-فرضیه­های تحقیق

 

فرضیه­ها از مبانی نظری و تحقیق­های پیشین استخراج می­شوند. در حقیقت، فرضیه­ها­ حدس­هایی  درباره­ی ویژگی­های جامعه­ی آماری مورد مطالعه هستند که پس از آزمون آن­ها، تایید یا رد می­شوند. همان گونه که پیش­تر تشریح شد هدف از انجام تبلبغات معرفی محصول یا خدمت، جذب مشتریان و در نهایت افزایش فروش و سودآوری است. لذا، با توجه به ادبیات و مبانی نظری موضوع تحقیق و تحقیق­های پیشین، فرضیه­های تحقیق شامل چهار فرضیه بوده که­ به شرح زیر تدوین و در نمودار شماره (1) در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده­اند:

فرضیه­ی اول: تبلیغات با درک کیفیت محصول رابطه­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی دوم: درک کیفیت محصول و رضایت از مصرف محصول رابطه­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی سوم: رضایت از مصرف محصول با وفاداری مشتری رابطه­ی معناداری دارد.

فرضیه­ی چهارم: تبلیغات با وفاداری مشتری به مصرف محصول (افزایش فروش) رابطه­ی معناداری دارد.

 

 

نمودار 1-1-فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (برگرفته از تحقیق جوشی، 2009)

 

1-6-روش­شناسی پژوهش

با توجه به اين كه هدف تحقيق بررسی تاثیر تبلیغات بر افزایش فروش محصولات غذایی است، رابطه­ی بین متغیرهای مستقل و وابسته با انجام تحلیل رگرسیون بررسی می­شود. لذا، تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی، و از نظر شیوه­ی انجام، توصیفی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :


اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.